πτερόν


πτερόν
крыло, перо

Ancient Greek-Russian simple. 2014.